Regulamin sklepu internetowego StylButik.pl

Regulamin sklepu internetowego StylButik.pl obowiązuje od 3 sierpnia 2015 roku i ma na celu zdefiniowanie, oraz określenie warunków zamówień, zakupów, płatności i dostaw towarów realizowanych przez sklep internetowy www.StylButik.pl.

I. Definicje

 1. Sprzedawca – sklep internetowy StylButik.pl.
 2. Nabywca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towaru/ów w sklepie internetowym.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Dostawca – podmiot, który dokonuje dostawy zamówionego przez Nabywcę towaru (Poczta Polska, Paczkomaty InPost lub firma kurierska DPD).
 5. Towar(y) – produkt/y, oferowany/e za pośrednictwem sklepu internetowego StylButik.pl.
 6. Cena – wartość towaru brutto (wraz z VAT), cena nie uwzględnia kosztów dostawy towarów.
 7. Sklep internetowy – sklep internetowy StylButik.pl za pośrednictwem którego odbywa się sprzedaż towarów.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Hasło – ustalony i podany przez Nabywcę w trakcie rejestracji ciąg liter, cyfr oraz znaków specjalnych, za pomocą którego możliwe jest zalogowanie się do StylButik.pl.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu StylButik.pl.
 11. Dzień zapłaty – dzień, w którym zapłata za dany towar/y zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

II. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonywanie zakupów poprzez stronę StylButik.pl jest możliwe po rejestracji oraz spełnieniu minimalnych wymagań sprzętu i oprogramowania komputerowego (komputer osobisty wraz z kartą sieciową lub modemem umożliwiającymi dostęp do sieci Internet, system operacyjny Windows, MacOS, lub Linux posiadający środowisko graficzne i standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), połączenie z siecią Internet).
 2. Istnieje także możliwość dokonywania na stronie StylButik.pl zakupów bez rejestracji, jednakże z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku niespełnienia przez Nabywcę powyższych wymagań, nie będzie możliwości dostępu oraz dokonywania zakupów na stronie StylButik.pl.
 4. Proces rejestracji: Aby dokonać podstawowej rejestracji na stronie StylButik.pl, która umożliwia zachowanie listy ulubionych Towarów, zachowanie zawartości koszyka, a także udostępnienie Towarów na Facebook’u należy podać adres e-mail oraz hasło lub zalogować się poprzez serwis Facebook. Natomiast aby dokonać zakupu Towaru/ów na stronie StylButik.pl należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracji oraz podać w nim następujące informacje:
  • imię i nazwisko Nabywcy,
  • adres Nabywcy,
  • telefon kontaktowy,
  • adres e-mail,
  • oraz zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności.
 5. Akceptacja Regulaminu skutkuje złożeniem przez Nabywcę oświadczeń woli o poniższej treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
  3. oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a także zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów za podanie danych nieprawdziwych,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularz rejestracji przez Administratora, wyłączenie dla celów prawidłowego wykonywania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartej przez strony na zasadach wynikających z Regulaminu i innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie Nabywca składa poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia Nabywca winien:
  1. wybrać towaru oraz jego ilość,
  2. określić sposób dostawy towaru i adres na, który towar winien zostać wysłany,
  3. zdecydować o sposobie płatności.
 3. Jeżeli Nabywca chciałby otrzymać fakturę VAT powinien:
  1. zgłosić to w formularzu zamówienia,
  2. podać dane wymagane do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca obowiązuje się odpowiadać na wiadomości e-mail w ciągu trzech dni roboczych. Jednakże jeżeli korespondencja nie będzie zawierała numeru zamówienia i innych danych wymaganych niniejszym Regulaminem Sprzedawca może nie odpowiadać na taką wiadomość.
 5. Składanie zamówień na stronie StylButik.pl możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, oprócz dni, w których zaistnieje awaria systemu oraz będą trwały prace nad jego przebudową i/lub konserwacją.
 6. Informacje podane na stronie StylButik.pl stanowią ofertę w rozumieniu przepisów ustaw Kodeksu cywilnego, przy czym warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Nabywcę wiadomością poczty elektronicznej przesyłaną na adres Sprzedawcy, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie sklepu StylButik.pl.
 8. Realizacja zamówienia następuje w terminie nie dłuższym, niż 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. W przypadku zakupu za pobraniem realizacja zamówienia następuje w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych.
 10. W przypadku niedostępności Towaru w sklepie StylButik.pl, co skutkować będzie uniemożliwieniem realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę, oraz w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, zwróci otrzymaną od Nabywcy wpłatę za tenże towar.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, gdy sprowadzenie Towaru byłoby niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania. Wówczas w terminie 14 dni od zawarcia umowy (złożenia zamówienia), zwróci całą otrzymaną od Nabywcy wpłatę za tenże Towar, o czym poinformuje Nabywcę.
 12. Sprzedawca do każdego zrealizowanego zakupu wystawia paragon, a na wyraźne życzenie Nabywcy fakturę VAT.

IV. Ceny i rabaty

 1. Ceny Towarów podawane są wraz z podatkiem VAT.
 2. Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian Cen Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz ich odwoływania.
 4. Powyższe uprawnienia nie mają wpływu na Ceny Towarów w przypadku zamówień złożonych przed datą zmiany Ceny oraz warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

V. Sposoby i koszty dostawy

 1. Dostawa realizowana jest poprzez:
  1. InPost Paczkomaty,
  2. firmę kurierską DPD,
  3. Pocztę Polską,
  4. odbiór osobisty (tylko na terenie Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego).
  Sposób dostawy z dostępnych możliwości wybiera Nabywca w trakcie składania zamówienia.
 2. W przypadku osobistego odbioru Towaru Nabywca zobowiązany jest uzgodnić ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą e-mailową termin oraz godzinę odbioru.
 3. W przypadku realizacji Dostawy krajowej przez:
  1. za pośrednictwem InPost Paczkomaty – koszty przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.inpost.pl,
  2. firmę kurierską DPD – koszty przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dostępnym na stronie internetowej www.dpd.com.pl,
  3. Pocztę Polską – koszty przesyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem Dostawy dostępnym na stronie internetowej www.poczta-polska.pl.
 4. Sprzedawca może odstąpić od pobierania kosztów przesyłki w przypadkach:
  1. gdy zamówienie przekracza wartość 200 zł,
  2. w ramach ustalanych na bieżąco promocji, o których będzie informował za pośrednictwem strony StylButik.pl.
 5. Dostawa międzynarodowa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Realizacja Dostawy:
  • przesyłka krajowa – do 3 dni roboczych od momentu zrealizowania zamówienia (wysyłki Towaru),
  • przesyłka międzynarodowa – w terminie do 14 dni roboczych od momentu zrealizowania zamówienia (wysyłki Towaru).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę, za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem.

VI. Sposoby płatności

 1. Płatność odbywa się za pomocą serwisu Przelewy24.
 2. Płatności można dokonać również:
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (aby zamówienie zostało zrealizowane należy w tytule przelewu podać numer zamówienia, a także wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  • gotówką, w formie płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

VII. Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. W przypadku Nabywców niebędących Konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłaszając reklamację Nabywca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz reklamacji znajdujący się na stronie StylButik.pl oraz przesłać Towar wraz z paragonem lub fakturą VAT potwierdzającą zakup Towaru.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Sprzedawca wymienia Towar na wolny od wad po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.
 7. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 8. Konsument ma prawo do realizacji prawa wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu dwóch lat od daty wydania Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VIII. Zwroty i wymiana

 1. Zwrot i wymiana Towaru zakupionego w sklepie StylButik.pl możliwe są w ramach realizacji uprawnień Nabywcy, o których mowa w rozdziale VII (Reklamacje) i IX (Prawo odstąpienia od umowy) Regulaminu. Aby dokonać zwrotu lub wymiany towaru Nabywca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz zwrotu (odstąpienia od umowy) lub wymiany (reklamacji) znajdujący się na stronie StylButik.pl oraz przesłać zwracany lub wymieniany Towar posiadający nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie noszący śladów użytkowania (zabrudzeń od makijażu podczas mierzenia).
 2. Nabywca, który chce wymienić Towar odsyła go na własny koszt. Towar wymieniony wysyłany jest po uprzednim opłaceniu przez Nabywcę kosztów przesyłki, wg wyżej wymienionego cennika usług dostawy. Opłaty tej można dokonać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, podając w tytule przelewu „dopłata za przesyłkę – wymiana dla (imię i nazwisko Nabywcy)”.
 3. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Nabywcę lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Nabywcy.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. W ciągu 14 dni od chwili dostarczenia towaru nabywca może, bez podania przyczyny, zrezygnować z zakupionego towaru.
 2. Aby odstąpić od umowy Nabywca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz odstąpienia od umowy znajdujący się na stronie StylButik.pl oraz przesłać zwracany Towar posiadający nienaruszone metki i zabezpieczenia, nie noszący śladów użytkowania (zabrudzeń od makijażu podczas mierzenia). Przesłanie wraz z towarem paragonu lub faktury VAT potwierdzających zakup może wpłynąć na znaczne przyśpieszenie czasu realizacji zwrotu środków.
 3. Nabywca może zrezygnować z całości złożonego zamówienia bądź jego części.
 4. Jeżeli zapłata została dokonana z góry przelewem, to zwrot tejże zapłaty pomniejszonej o koszt wysyłki nastąpi na konto Nabywcy, z którego została dokonana płatność lub inne, wskazane przez Nabywcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość zamówienia w terminie do 14 dni od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

X. Dane osobowe

 1. Poprzez ukończenie procesu rejestracji Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora dla celów realizacji umowy.
 2. Administratorem danych osobowych jest BiznesPro Ewelina Kargul.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Nabywcy podlegają ochronie, oraz Nabywcy przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sklepu StylButik.pl oraz danych osobowych w celu przesyłania wiadomości e-mail, a także w celu realizacji umowy w szczególności realizacji Dostawy i realizacji płatności za Towar.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy o prawach konsumenta, przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz z odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie StylButik.pl.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia przez Nabywcę.